BRIDGE
FORUM
Internetowy Magazyn Brydżowy, Systemy Licytacyjne, Konwencje
Menu
Magister
Konwencją MAGISTER nazywamy odzywkę 2trefl jako drugą odzywkę odpowiadającego po zgłoszeniu w pierwszym okrążeniu koloru starszego:

W N E S
1trefl pas 1kier pas
1NT pas 2trefl

W N E S
1trefl pas 1kier pas
1pik pas 2trefl

W N E S
1trefl pas 1pik pas
1NT pas 2trefl

W N E S
1karo pas 1kier pas
1NT pas 2trefl

W N E S
1karo pas 1pik pas
1<img src= pas 2trefl

W N E S
1kier pas 1pik pas
1NT pas 2trefl


Natomiast sekwencja:

W N E S
1karo pas 1kier pas
1pik pas 2trefl

nie jest MAGISTREM lecz CZWARTYM KOLOREM, ważne jest ustalenie zatrzymania w treflach.


Znaczenie 2trefl MAGISTER: sztuczna odzywka pytająca.
Z jaką kartą stosujemy 2trefl MAGISTER ?

Celem konwencji jest ustalenie na niskiej wysokości, czy połączone ręce mają 8 kart w kolorze starszym oraz czy jest bilans na dograną. Innym zamierzeniem stosującego tę konwencję może być zagranie częściówki treflowej.
Minimalną rękę do zastosowania konwencji jest karta, z którą nie boimy się grać 3trefl , czyli 7-9 PC z czwórką starszą i conajmniej piątką trefli. Konwencję tę zastosujemy również z siłą 10-12 PC i piątką w kolorze starszym. Wtedy naszym celem jest sprawdzenie, czy mamy szansę dogranej, a jeśli tak, to czy grać w kolor czy w bez atu. Także z kartą przesądzającą dograną możemy zastosować MAGISTRA. Konwencja umożliwi nam znalezienie najlepszej dogranej, jak również pozwoli ocenić możliwości gry premiowej.

Dalsza licytacja

2karo : minimum (12-13 PC) bez fitu
2kier : minimum (12-13 PC) z fitem (po pierwszej odpowiedzi 1kier)
2pik : maximum (13-14 PC) z fitem (po pierwszej odpowiedzi 1kier)
2kier : maximum (13-14 PC) z fitem (po pierwszej odpowiedzi 1pik)
2pik : minimum (12-13 PC) z fitem (po pierwszej odpowiedzi 1pik)
2NT: maximum (13-14 PC) bez fitu
3trefl : maximum (13-14 PC) bez fitu, pięć dobrych trefli

Kryterium według którego kwalifikujemy naszą rękę do odpowiedzi "minimum" lub "maximum", jest to, czy przy półpozytywnym wariancie zastosowania konwencji MAGISTER (10-12 PC na starszej piątce), jesteśmy zdecydowani grać końcówką.

Po wszystkich odpowiedziach następna odzywka 3trefl jest sign off, wskazująca wariant 7-9 PC z conajmniej pięcioma treflami. Powtórzenie koloru starszego np.:

W N E S
1trefl pas 1kier pas
1pik pas 2trefl pas
2karo pas 2kier

świadczy o wariancie 10-12 PC i pięciu kierach. Otwierający może przenieść na 2NT z krótkością w kolorze partnera lub ze względów taktycznych (turniej na maksy).

Odzywka 2NT po zastosowaniu MAGISTRA, np. w sekwencji:

W N E S
1trefl pas 1pik pas
1NT pas 2trefl pas
2kier pas 2NT

jest forsująca ! (z wariantem 10-12 PC zalicytowalibyśmy 2pik).
Zalicytowanie koloru bocznego (ale nie 3trefl ) po odpowiedzi "słaby z fitem" ma charakter inwitu do dogranej (kolor do uzupełnienia). Po odpowiedzi "silny z fitem" licytacja jest sforsowana do dogranej (za wyjątkiem powtórzenia trefli przez 3trefl ), więc zalicytowanie bocznego koloru ma charakter inwitu do szlemika.
Copyright © 1999-2008 Longin Bartnik